Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 109318 View view 54.198.92.22 rss feed
 
 
บทความเรื่อง :  การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ บันทักเมื่อ 19/04/2017 ( 1641)

 

การปรับพฤติกรรมเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์

ลือจรรยา  ธนภควัต 

ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนได้แก่ ดื้อต่อต้าน  ชอบต่อรอง  ชอบเถียงคือต่อต้าน ไมมีระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ  ไมสนใจเรียน  ขาดแรงจูงใจในการเรียน  เจาอารมณ์  หงุดหงิด  ขี้โมโห เอาแต่ใจตัวเองไมอดทนรอคอย เกเร ก้าวร้าว ซน สมาธิสั้น และติดเกม เป็นปัญหาที่พบแทบทุกบ้านที่มีลูกวัยนี้ วงจรปัญหาของเด็กที่พบบ่อยๆ คือ เด็กเลี้ยงยาก >  ก่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหา > ถูกตำหนิถูกลงโทษอย่างรุนแรง >มองตัวเองด้อย ขาดความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง >ก่อพฤติกรรมที่เป็นปัญหามากขึ้น วนกันอยู่แบบนี้ แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะ?? พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนต้องการที่จะรู้วิธีการจัดการและปรับพฤติกรรมนี้ให้หมดไป ให้เด็กกลับมาเป็นลูกน้อยๆ ที่น่ารักต่อไป 

ในการปรับพฤติกรรมเด็กนั้น เริ่มต้นจากสัมพันธภาพในครอบครัวก่อน ถ้าสัมพันธภาพกับเด็กไม่ดี ถึงจะมีกฎกติกามากมายก็จะทำให้เด็กดื้อ  เก็บกด (rebellious) ได้ แม้หลายครอบครัวมีสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กแต่ไม่ได้สร้างกฎกติกา ก็จะทำให้เด็กไม่มีวินัย เป็นเด็กเอาแต่ใจตัวเอง (spoiled child) เป้าหมายสูงสุดของพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนต้องการให้เด็กเป็นคนเก่ง ประสบความสำเร็จ ซึ่งการที่จะเป็นตามเป้าหมายได้นั้น ครอบครัวนั้นต้องมีสัมพันธภาพที่ดีกับเด็กก่อน บวกกับการสร้างวินัย ก็จะทำให้เด็กคนนั้นเป็นเด็กสอนง่าย เป็นคนเก่ง (ตามระดับ IQ) เป็นคนดี เป็นเด็กที่มีความสุข มีความนับถือตัวเอง (self esteem) พร้อมกับเสริมปัจจัยพื้นฐาน 12 ประการควบคู่กันได้แก่

1) ให้ความรัก ความอบอุ่นและเมตตาแกเด็ก

2) ส่งเสริมให้เด็กมีความรูสึกมีคุณค่าในตัวเอง

3) ให้ความเคารพในตัวเด็ก

4) ยอมรับในความเป็นตัวของตัวเองของเด็กมีอิสระตามวัยอย่างเหมาะสม

5) มีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงเทคนิคการสร้างวินัยต่างๆ  

6) เปิดโอกาสให้เด็กไดพูดระบายความรูสึกของเขา หกข้อแรก เป็นการสร้างสัมพันธภาพ ส่วนหกข้อหลังเป็นการสร้างวินัย

7) กำหนดความคาดหวังให้ชัดเจนและสมเหตุสมผล

8) มีความเสมอต้นเสมอปลายในการปรับพฤติกรรมเด็ก

9) มีความเข้มงวด และเอาจริง

10) ผู้ที่ใกล้ชิดดูแลเด็กจำเป็นต้องใช้เทคนิคการปรับพฤติกรรมเหมือนๆ กันไม่ขัดแย้งกัน

11) รูจักวิธีการทำให้กฎต่าง ๆ นั้นศักดิ์สิทธิ์ และ

12) ปล่อยให้เด็กเป็นตัวของตัวเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม  แค่นี้เราก็ได้เด็กตัวน้อยๆ ที่น่ารักของเรากลับมาแล้ว ครั้งหน้าเราจะมารู้วิธีการสร้างเสริมพลังเชิงบวกในเด็กกัน 

 

 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  เบอร์โทรติดต่อ  02-147-0902, Fax 02-147-0903
ติดต่อผู้ดูแล mhcr04@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4