เรียน 
  เรื่อง เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย วันที่ 15-16 พ.ค. 2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชเขตสุขภาพที่4 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม กรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถดาวน์โหลด เอกสารทั้งหมดได้ที่นี้ Link Download >> https://1drv.ms/f/s!Avhs7TytdnQrixFKF5bmFarUlyGY


  ลงเมื่อวันที่ 
: 24/05/2017 เวลา  : 13:45 น. โดย  : admin
โหลด1 : 2405171345RB7OK1.ZIP
โหลด2 : 2405171345RB7OK2.ZIP

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save