เรียน 
  เรื่อง ไฟล์เอกสารนำเสนอโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ District Health System เขตสุขภาพที่ 4

  เนื้อหาโดยย่อ :
 ไฟล์เอกสารนำเสนอโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบูรณาการระบบการดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในระบบสุขภาพอำเภอ (District Health System) เขตสุขภาพที่ 4


  ลงเมื่อวันที่ 
: 25/05/2017 เวลา  : 11:39 น. โดย  : admin
โหลด1 : 2505171138EW2M61.ZIP
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save