เรียน 
  เรื่อง  เซียมซีความสุข

  เนื้อหาโดยย่อ :
  เซียมซีความสุข “ให้เครื่องเสี่ยงทาย เลือกข่าวสารความสุขให้กับคุณ” เซียมซีความสุขประกอบด้วยเครื่องเลือกใบเซียมซีระบบกดปุ่มอัตโนมัติ และใบเซียมซีจำนวน 24 ใบ แต่ละใบบรรจุข่าวสารความสุข พร้อมคำถามชวนคิด อ่านคนเดียวแล้วเก็บไปคิด หรืออ่านเป็นกลุ่มแล้วแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแก่กัน ช่วยเติมความสุข สร้างสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักในแหล่งความสุขของชีวิต


  ลงเมื่อวันที่ 
: 08/02/2017 เวลา  : 10:55 น. โดย  : admin
โหลด1 : 08021710552MUFY1.ZIP
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save