เรียน 
  เรื่อง คู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2560

  เนื้อหาโดยย่อ :
 คู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2560 -เอกสารประกอบด้วย- 1. คู่มือปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2560 2. คู่มือการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2560


  ลงเมื่อวันที่ 
: 16/03/2017 เวลา  : 15:24 น. โดย  : admin
โหลด1 : 1603171524TMRE71.PDF
โหลด2 : 1603171524TMRE72.PDF

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save