Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 32843 View view 54.159.64.172 rss feed
 
HACKED BY ALBAYRAK TİM
 
ค้นหาข้อมูล
 
ค้นหาข้อมูลทั่วโลก ค้นหาข้อมูลของศูนย์สุขภาพจิตที่๔ ค้นหาข้อมูลของกรมสุขภาพจิต ค้นหาข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานของเรา
 
 facebook google+ twiter rss 
  ปฎิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2560
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
  ประมวลภาพกิจกรรม
  อัลบั้มภาพ


ศูนย์สุขภาพจิตที่4 และโรงพยาบาลศรีธัญญา ร่วมสรุปตรวจราชการกรณีปกติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 2

 29/06/2017 :  15:49 น.


เครือข่ายอำเภอบ้านนา จ.นครนายก เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการใช้คู่มือแนวทางการดู

 29/06/2017 :  14:07 น.


ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ตรวจนิเทศงานสุขภาพจิตเฉพาะกิจ ณ โรงพยาบาลเสาไห้ จังหวัดสระบุรี วันที่ 28 มิถุนาย

 28/06/2017 :  17:25 น.


ศูนย์สุขภาพจิตที่4 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของทีมนักจัดการสุขภา

 28/06/2017 :  17:23 น.


โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำหมู่บ้าน เชี่ยวชาญสาขาสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุ

 28/06/2017 :  17:18 น.


ภาพบรรยากาศการดำเนินโครงการสัมมนาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิด้านการดำเนินงานสุขภาพจิตชุมชนภายใต้กลไกระ

 22/06/2017 :  11:29 น.


ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตปฐมวัยและเสริมพลังเขตสุขภาพ

 22/06/2017 :  11:27 น.


ผอ.ธิดา จุลินทร ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่4 เป็นวิทยากรให้ความรู้การดูแลสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ

 21/06/2017 :  16:57 น.
  อัลบั้มวิดีโอ


ซึมเศร้า...เราคุยกันได้

 25/05/2017


กรมสุขภาพจิตกับการขับเคลื่อนแผนที่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

 09/02/2017


ปฐมพยาบาลทางใจ คุณก็ช่วยคนอื่นได้ ด้วย 3L (3ส)

 09/02/2017


การปฐมพยาบาลทางใจ ด้วย 3L

 13/01/2017


ผลงาน 1 ปีกรมสุขภาพจิต (Department of Mental Health)

 13/01/2017


น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต สัมภาษณ์สด สถานีประชาชน_ThaiPBS

 19/10/2016


6 นโยบายการดำเนินงานที่สำคัญ โดย นาวาอากาศตรี.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

 10/10/2016


ฉลาดรักรู้จักป้องกัน

 02/09/2016
   เอกสารดาวน์โหลด
 
 เผยแพร่งานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ

HACKED BY ALBAYRAK TIM ÖZEL KUVVETLER (2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปี 2560

 26/05/2017  16:35 น. ( 99)

ไฟล์เอกสารนำเสนอโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ District Health System เขตสุขภาพที่ 4

 25/05/2017  11:39 น. ( 63)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ป.โท

 19/05/2017  15:33 น. ( 116)

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่าย วันที่ 15-16 พ.ค. 2560

 24/05/2017  13:45 น. ( 99)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ป.โท

 27/04/2017  14:48 น. ( 123)

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2560

 23/03/2017  14:46 น. ( 518)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ALBAYRAK TİM
KING TURKEY  เบอร์โทรติดต่อ  02-5277620 และ 02-5277622 Fax 02-5277621
ติดต่อผู้ดูแล mhcr04@hotmail.com
Facebook    rss feed