Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 34786 View view 54.81.79.128 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และความรู้สุขภาพจิตในผู้สูงอายุ
บันทักเมื่อ 10/04/2017  จำนวนผู้เข้าชม 1264 ครั้ง

 

 

ประวัติและความเป็นมาของวันผู้สูงอายุ

      ในปี พ.ศ. 2525 องค์การสหประชาชาติได้จัดประชุมสมัชชาโลกเกี่ยวกับผู้สูงอายุ     ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรเลีย และได้ให้ความหมายของคำว่า " ผู้สูงอายุ " ไว้ดังนี้ 

  ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป และได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ไว้ 3 ประการ คือ ด้านมนุษยธรรม  ด้านการพัฒนา และด้านการศึกษา 

   นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก ยังได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2525 เป็นปีรณรงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ โดยกำหนดคำขวัญว่า Add life to years  เพื่อให้ประเทศต่างๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ  ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการวันอนามัยโลก  ของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้ คำขวัญเป็นภาษาไทย ว่า " ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน " 

  รัฐบาลในสมัยนั้น (พล.เอกเปรม ติณสูลานนท์)  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2525 อนุมัติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุและได้เลือก "ดอกลำดวน" เป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ 

   สาเหตุที่เลือกดอกไม้นี้ เนื่องจากต้นลำดวนเป็นพืชยืนต้นที่มีอยู่มาก ในสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้นไม้ที่ให้ความร่มเย็น ลำต้นมีอายุยืน มีใบเขียวตลอดปี ให้ร่มเงาดีและดอกมีสีนวล กลิ่นหอม กลีบแข็งไม่ร่วงง่าย เหมือนกับผู้ทรงวัยวุฒิ ที่คงคุณธรรมความดีงามไ ว้ให้เป็นแบบอย่างแก่  ลูกหลานตลอดไป นอกจากนั้นทางด้านพฤกษศาสตร์ ต้นไม้นี้ยังใช้เป็นยาบำรุงหัวใจได้อีกด้วย ประการสำคัญ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงดำริให้จัดสวนนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้สูงอายุ.

ข้อควรปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุ

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็น "วันผู้สูงอายุแห่งชาติ" เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุ การเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ และได้เห็นถึงความสำคัญและใส่ใจดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น เนื่องจาก "ผู้สูงอายุ" จะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สมอง อารมณ์ และสังคม ดังนั้น หากบุตรหลานและผู้ใกล้ชิดเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และเอาใจใส่ดูแลให้มากขึ้น ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุปรับตัวเข้าสู่วัยสูงอายุได้อย่างมีความสุข

ดูแลเรื่องอาหาร

ในวัยผู้สูงอายุจะความต้องการพลังงานลดลง แต่ความต้องการสารอาหารต่าง ๆ ยังใกล้เคียงกับวัยผู้ใหญ่ การดูแลเรื่องอาหารใน ผู้สูงอายุควรลดอาหารประเภทไขมัน และประเภทคาร์โบไฮเดรต ควรเป็นเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่าย พวกปลาจะดีที่สุด ผู้สูงอายุกินไข่ขาวได้ไม่จำกัด แต่ควรกินไข่แดงไม่เกิน 3 ฟองต่อสัปดาห์ กินผักมาก ๆ ทั้งผักที่ใช้ใบ หัว และถั่วต่าง ๆ ผลไม้ควรเลือก กล้วยสุก มะม่วงสุก ลำไย การใส่ใจสุขภาพและอาหารต่อผู้สูงอายุ จะต่ออายุให้ยืนยาวขึ้น ดีกว่ากินของที่ไม่มีประโยชน์

ออกกำลังกาย

หมั่นให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายประมาณสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง เพื่อให้ร่างกายมีความคล่องตัว แข็งแรงซึ่งจะทำให้การทรงตัวไม่หกล้มง่าย และการเคลื่อนไหวดีขึ้น

ดูแลอนามัย

พยายามให้ผู้สูงอายุ ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น บุหรี่ เหล้า และพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งสังเกตการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย การขับถ่าย เป็นต้น และควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่อายุประมาณ 65 ปี เป็นต้นไป รวมถึงให้ความสนใจการขับถ่ายของผู้สูงอายุด้วยว่ามีปัญหาหรือไม่ บางรายอาจจะเกิดปัญหาถ่ายยาก ถ่ายลำบากอีกส่วนหนึ่งอาจมีปัญหาเรื่องกลั้นการขับถ่ายไม่ได้ ซึ่งแต่ละปัญหาจะต้องให้การดูแลแก้ไขไปตามสาเหตุ

ครอบครัวอบอุ่น

เน้นให้อยู่ในสถานที่ ๆ มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่เหมาะสม และที่เน้นทางด้านความรู้สึกนึกคิด และจิตใจของผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้การมีชีวิตอยู่แต่ละวันมีความสุข มีความรื่นรมย์กับการมีชีวิตอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาจให้ผู้สูงอายุมีงานอดิเรกที่น่าสนใจ แต่ไม่ควรเป็นสิ่งที่เป็นภาระมากนัก และการมีเพื่อนรุ่นเดียวกัน หรือต่างรุ่น จะทำให้มีความอบอุ่น และรู้สึกถึงคุณค่าของตน

 

 

-----------------------------------------------

อ้างอิง

บุญลือ วันทายนต์. 2537. ข้อมูลวันสำคัญโครงการปีรณรงค์วัฒนธรรมไทยและแนว
ทางในการจัดกิจกรรม. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
" ประวัติวันผู้สูงอายุ " ว.กสค. ( เม.ย. 2535 ) 7

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงศูรน์สุขภาพจิตที่ 4 เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
 19/10/2017
 13:23 น.เปิดรับสมัคร นักวิชาการสาธารณสุข ปริญญาโท
 12/10/2017
 03:48 น.โรคจิตเวชเด็กที่พบบ่อย
 05/10/2017
 07:05 น.กรมสุขภาพจิต ชวน เดิน - วิ่ง ต้านเศร้า ชิงถ้วยพระราชทานฯ 20 สิงหาคม นี้
 05/10/2017
 06:44 น.ภาวะซึมเศร้า หลังคลอด
 05/10/2017
 06:31 น.ข้อมูลชี้เป้าเฝ้าระวังงานสุขภาพจิตเขตสุขภาพจิตที่ 4 รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2560
 19/08/2017
 18:33 น.26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 28/06/2017
 17:28 น.ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16
 23/06/2017
 11:01 น.IQ EQ คืออะไร???
 20/06/2017
 13:53 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
47 หมู่4 ชั้น2 อาคารเอ๊กซเรย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  เบอร์โทรติดต่อ  02-5277620 และ 02-5277622 Fax 02-5277621
ติดต่อผู้ดูแล mhcr04@hotmail.com
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4