Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สมุดเยี่ยม|แผนที่view 106713 View view 54.210.61.41 rss feed
 
 

ข่าวหัวเรื่อง : รพ.จิตเวชนครพนมไอเดียเก๋เปิด“ศูนย์คาร์แคร์”ฟื้นฟูทักษะ ความภูมิใจผู้ป่วยจิตเวชแห่งแรกในอีสาน
บันทักเมื่อ 20/09/2018  จำนวนผู้เข้าชม 287 ครั้ง

 

รพ.จิตเวชนครพนมไอเดียเก๋เปิด“ศูนย์คาร์แคร์”ฟื้นฟูทักษะ ความภูมิใจผู้ป่วยจิตเวชแห่งแรกในอีสาน

 

          โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์   เปิดศูนย์คาร์แคร์ บริการล้างอัดฉีดรถราคาถูก เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกทักษะ สร้างความภาคภูมิใจ และความสุขให้ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการป่วยรุนแรงซับซ้อนแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้บริการวันจันทร์-พุธ เวลา8.30-11.00 น. วางแผนจะให้การรับรองการผ่านการฝึกวิชาชีพจากแรงงานหรือจัดหางานจังหวัดนครพนม และส่งผู้ป่วยไปทำงานยังคาร์แคร์เอกชนในอนาคตด้วย 

          เช้าวันนี้ (20 กันยายน 2561) ที่โรงพยาบาล (รพ.)จิตเวชนครพนมราชนครินทร์  จ.นครพนม  นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คาร์แคร์  เจวีเอ็น ( JVN) ของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมฯซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณโรงจอดรถด้านข้างของโรงพยาบาลฯ และกล่าวว่าศูนย์คาร์แคร์แห่งนี้ เป็นกิจกรรมของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการป่วยรุนแรงและซับซ้อน ภายหลังได้รับการรักษาด้วยยาจนมีอาการสงบดีแล้ว    นับเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อฟื้นฟูทางจิตใจ ความคิดพฤติกรรม สังคมของผู้ป่วยที่สูญเสียไป ให้กลับคืนมาสู่สภาวะปกติให้มากที่สุดหรือคืนความมนุษย์ให้ผู้ป่วยอย่างสมเกียรติและสมคุณค่า  สามารถที่จะอยู่และปรับตัวต่อโลกภายนอกและเรียนรู้ในการสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่นอย่างเหมาะสม ตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต โดยใช้ทีมสหวิชาชีพ ซึ่งเป็นบริการเฉพาะทางที่จะทำให้ผู้ป่วยจิตเวชหายป่วยหรือมีอาการทุเลาที่ได้ผลดีที่สุด  โดยต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญระดับมืออาชีพ ส่วนผลที่อาจได้ตามมาคือการต่อยอดทักษะด้านอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย มีรายได้ที่มั่นคงและต่อเนื่องเมื่อกลับไปอยู่ในชุมชนแล้ว

            ทางด้านนายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อำนวยการรพ.จิตเวชนครพนมราชนครินทร์   กล่าวว่า ศูนย์คาร์แคร์เจวีเอ็นนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนผู้ป่วยจิตเวช ถือว่าเป็นการให้การช่วยเหลือฟื้นฟูจากสังคมอีกทางหนึ่ง นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงซับซ้อนแล้วยังสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการจ้างงานผู้พิการซึ่งตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550 ซึ่งผู้ป่วยจิตเวชจัดเป็น  1 ใน 9 ประเภทของที่มีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมเนื่องจากมีความบกพร่องทางจิตใจผู้ป่วยจิตเวชทุกคนที่จะได้รับการฝึกทักษะที่ศูนย์คาร์แคร์แห่งนี้จะต้องมีอาการทางจิตทุเลาแล้วและผ่านการประเมินความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนและหลังการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยนักกิจกรรมบำบัด  จัดการฝึกเป็นกลุ่มคราวละ 3-4  คน ทั้งล้าง อัดฉีดรถ เช็ดรถ ทำความสะอาด ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์ตรงหลายด้านพร้อมๆกันคือได้ฝึกทักษะของตนเองสัมผัสความสุขขณะทำกิจกรรมสร้างความภูมิใจในตนเองและผลงานก่อนกลับไปอยู่บ้าน ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชที่เกิดมาจากการเสพยาเสพติด  จะเป็นการเพิ่มคุณค่า สร้างความมั่นใจในตนเองยิ่งขึ้น ในเบื้องต้นได้กำหนดให้บริการสัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ถึงวันพุธ  เวลา 8.30 น.-11.00 น.  มีอัตราค่าบริการ 4 ประเภท คือ รถยนต์ขนาดใหญ่ ราคา 100บาท รถยนต์ทั่วไป 80 บาท  รถจักรยานยนต์ 40 บาท และรถจักรยาน 20บาท รายได้ส่วนหนึ่งจะให้ผู้ป่วยก่อนกลับบ้านด้วย โดยโรงพยาบาลฯมีแผนจะให้การรับรองการผ่านการฝึกวิชาชีพจากแรงงานหรือจัดหางานจังหวัดนครพนมและส่งผู้ป่วยไปทำงานยังคาร์แคร์เอกชนต่อไปในอนาคตด้วย ทั้งนี้หลังจากทดลองให้บริการมาได้ช่วงหนึ่ง พบว่าผู้ป่วยมีสมรรถภาพดีขึ้น กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

          นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่อไปว่า ต่อวันมีผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาลฯ 90-100 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยจิตเภท รองลงมาคือผู้ป่วยทางจิตที่เกิดจากการใช้สารเสพติดที่พบมากอันดับ 1คือยาบ้า พบร้อยละ 59 ของผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดทั้งหมด รองลงมาได้แก่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 26 ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอัตรากลับเป็นซ้ำสูง โรงพยาบาลฯได้เร่งป้องกันโดยเน้นการกินยาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง  โดยจัดห้องให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยทุกรายทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในพร้อมญาติ  ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยจากสปป.ลาวด้วย  ด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ใกล้เคียงมาตรฐานกลุ่มศูนย์ ปี 2561
 21/02/2019
 14:36 น.แผนปฏิบัติการประจำปี ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ประจำปี 2562
 21/02/2019
 14:19 น.ผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 21/02/2019
 14:07 น.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
 24/01/2019
 06:27 น.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่ารถตู้ปรับอากาศ VIP จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/01/2019
 11:48 น.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/01/2019
 11:46 น.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/01/2019
 11:44 น.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 1 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 21/01/2019
 11:42 น.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 23/11/2018
 13:09 น.
 
 
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  เบอร์โทรติดต่อ  
ติดต่อผู้ดูแล 
Facebook    rss feed

เว็บไซต์นี้ขับเคลื่อนโดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4