โครงสร้างหน่วยงาน

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี

  >>  เกี่ยวกับหน่วยงาน   >>   โครงสร้างหน่วยงาน

  • ผู้อำนวยการ

นางสาวพนาวัลย์  จ้างประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี

 

 


  • โครงสร้างการบริหารงาน

 


  • บุคลากร