Category: งานการเจ้าหน้าที่

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคคล

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 รับย้าย หรือ รับโอน ข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 รับย้าย หรือ รับโอน ข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

ประกาศ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 รับย้าย หรือ รับโอน ข้าราชการ
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ท่านที่สนใจสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 4

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2147 0902

 

สามารถดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  รับสมัครย้าย  หรือ  รับโอน  ข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  รับสมัครย้าย  หรือ  รับโอน  ข้าราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4  รับสมัครย้าย  หรือ  รับโอน  ข้าราชการ

ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

ท่านที่สนใจสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานศุนย์สุขภาพจิตที่ 4 งานทรัพยากรบุคล
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2147 0902
สามารถดูรายละเอียดในเอกสารแนบ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

  • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<