Category: จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา / ประกาศผลสอบราคา

จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา / ประกาศผลสอบราคา

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี > โพสทั้งหมด > จัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา / ประกาศผลสอบราคา
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปทุมธานี
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กย 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กย 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กย 63)สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กย 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562- สิงหาคม 2563)รายงานการจัดซื้อรายเดือน ตค 62 ถึง สค 63

สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กค 63)

สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กค 63)

สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กค 63)สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-กค 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-มิถุนายน 2563)สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563) (ตค 62-มิย 63)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (สขร.1) (ตุลาคม 2562-พฤษภาคม 2563)สขร1 (ศุนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2563)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (สขร.1)สขร1 (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 ปี 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ

ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

  • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

รายงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

รายงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

รายงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

  • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

รายงานผลการพิจารณและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

รายงานผลการพิจารณและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

รายงานผลการพิจารณและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

  • รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ทะเบียน กร 4612 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ทะเบียน กร 4612 นนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์กระบะ ทะเบียน กร 4612 นนทบุรี

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร  จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์เอกสาร  จำนวน 1 รายการ

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและทำเอกสารรูปเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและทำเอกสารรูปเล่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและทำเอกสารรูปเล่ม จำนวน 1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายโทรศัพท์พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 งาน (50ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 งาน (50ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 งาน (50ใบ)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 งาน (30ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 งาน (30ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1 งาน (30ใบ)

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 งาน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

รายละเอียดดังนี้

    >>   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่   <<